Vanessa Gáborová

Laura Weiterschütz
7. februára 2023
Nina Nemčoková
7. februára 2023

6.
Vanessa Gáborová

20 rokov, Dolná Krupá

Študuje 2.ročník na Univerzite Konštantína filozofa v Nitre, na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva v odbore sociálna práca. Venuje sa mnohým aktivistickým činnostiam, pomáha organizovať kongres mladých Rómov a Rómok. Rada športuje, cvičí, venuje sa boxu, rada varí a číta. Zúčastnila sa kampane inakosti. Ovláda anglický jazyk.

„Pracujem ako rómska aktivistka, angažujem sa v oblasti ochrany ľudských práv, bojujem proti prehlbovaniu stereotypov o ženách.  V tejto oblasti by som chcela pôsobiť aj  v budúcnosti, na najvyššej možnej úrovni, aby som vedela poskytovať odbornú pomoc a využila svoje skúsenosti neskôr prípadne aj v politickej kariére. Chcem sa zamerať hlavne na ženy s deťmi v marginalizovaných skupinách obyvateľstva.“

Zdieľajte