Nina Nemčoková

Vanessa Gáborová
7. februára 2023
Romana Ugrayová
7. februára 2023

7.
Nina Nemčoková

20 rokov, Bratislava

Študuje 1. ročník na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave, odbor Medzinárodné podnikanie. Aktívne sa venuje scénickému tancu -contemporary, v ktorom už dosiahla  najvyššie, aj medzinárodné úspechy, je majsterkou Slovenska aj majsterkou sveta. Navrhuje aj šije si modely a vlastnej tvorbe by sa chcela venovať aj v budúcnosti. Ovláda anglický jazyk.

„Rada sa venujem deťom, som trénerkou tanca a preto by som chcela v tejto oblasti pôsobiť aj viac. Budem aktívna v témach súvisiacich s podporou, vzdelávaním a záujmovým aktivitám detí a juniorov, aby svoj čas trávili zmysluplnými a zdravými aktivitami.“

Zdieľajte