Sonja Kopčanová

Karolína Barancová
7. februára 2023
Kinga Puhová
7. februára 2023

2.
Sonja Kopčanová

22 rokov, Banská Bystrica

Študuje 3. ročník na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, na Fakulte prírodných vied, odbor učiteľstvo geografie a angličtiny. Zároveň pracuje ako asistentka. Venuje sa spevu a hre na klavír. Miluje každodenný pohyb, cvičí jinovú jogu a miluje cestovanie. Ovláda anglický jazyk.

„Chcela by som sa venovať dievčatám a ženám, podporovať ich najmä po duševnej stránke. Dievčatá majú tendenciu sa veľmi porovnávať, a to nie len so svojimi spolužiačkami a okolím, ale aj s modelkami, ktoré vidia na soc. sieťach a následne môžu zabúdať na formovanie vlastnej osobnosti. Je to v dnešnej dobe veľmi náročné na zvládnutie a ja by som v tejto problematike rada robila osvetu. Už aj účasťou v súťaži Miss by som chcela dať osobný príklad a smerovať k správnym hodnotám.“ 

Zdieľajte