6. apríla 2023

Pocit, keď niekomu pomôžete, alebo niekoho obdarujete, je pozitívnym zážitkom na celý život!

Charita, dobrovoľnícka činnosť, pomoc sociálne chorým a slabým, alebo nemým tváram, jednoducho schopnosť pomáhať, by mala byť prirodzenou súčasťou každého človeka […]