Prípravy pred svetovými súťažami. Foto: Gabriela Mendelová