Úradujúca Miss

Leona Novoberdaliu

Miss Slovensko 2020
Vek: 23
Výška: 173
Jazyky: anglický a francúzsky

V súčasnosti pracujem ako Advisor to the Board v jednej z najuznávanejších finančných inštitúcií na Slovensku. Titul BSc v odbore politická ekonómia som ukončila na King’s College London v roku 2019 a moje ďalšie kroky ma priviedli späť do Londýna, kde som získala v roku 2021 titul MSc z University College London (8. najlepšia univerzita na svete), kde boli mojim zameraním rozvoj a financovanie infraštruktúry. Po práci trávim voľný čas športom, čítaním alebo jógou. V minulosti som pôsobila ako dobrovoľníčka v Červenom kríži a v Klube Detskej Nádeje. V týchto iniciatívach plánujem pokračovať aj v budúcnosti. V súčasnosti intenzívne pripravujem môj vlastný projekt v oblasti energetickej efektívnosti na Slovensku.

Leona Novoberdaliu

Miss Slovakia 2020
Age: 23
Height: 173
Language: English and French

I currently work as an Advisor to the Board in one of the most reputable financial institutions in Slovakia. I graduated with a BSc in Political Economy from King’s College London in 2019 and my next steps brought me back to London, where I received an MSc degree from University College London in 2021 (8th best university in the world), where my focus was primarily on infrastructure development and financing. After work, I spend my free time doing sports, reading or yoga. In the past, I worked as a volunteer at the Red Cross and at the Children’s Hope Association. I intend to continue with these initiatives in the future. However, I am currently intensively preparing my own project in the field of energy efficiency in Slovakia.

Photographer: Gabriela Kováčik Mendelová, Berta Švarc, Natália Toporková, Jakub Gulyás

 

https://www.facebook.com/leila.novoberdaliu

https://www.instagram.com/leona_novoberdaliu/?hl=sk

Zdieľajte