Predstavenie šiat pred svetovými súťažami. Foto: Gabriela Mendelová