Finalistky na výstave Party v 21. storočí

Letný editoriál pre magazín EVA-hriešne dobrá
6. apríla 2017
Sústredenie v x-bionic® sphere Šamorín
17. apríla 2017