Pocit, keď niekomu pomôžete, alebo niekoho obdarujete, je pozitívnym zážitkom na celý život!

Elegancia vo francúzskom štýle
5. apríla 2023
Jarné sústredenie v Komárne v znamení elegancie a dobra
10. apríla 2023
Elegancia vo francúzskom štýle
5. apríla 2023
Jarné sústredenie v Komárne v znamení elegancie a dobra
10. apríla 2023

Charita, dobrovoľnícka činnosť, pomoc sociálne chorým a slabým, alebo nemým tváram, jednoducho schopnosť pomáhať, by mala byť prirodzenou súčasťou každého človeka a hlavne osobností, ktoré majú vplyv.

„V projekte Miss Slovensko 2023 hľadáme osobnosti, ktoré budú mať správne nastavené etické, morálne, spoločenské hodnoty a budú pozitívnym príkladom pre mladé dievčatá a ľudí na celom Slovensku. Počas niekoľkých mesiacov prípravy súťaže miss sa snažíme podporiť dvanásť finalistiek tak, aby sa rozvíjali, zdokonaľovali. Dávame im priestor, ukazujeme im možnosti, odovzdávame im skúsenosti od najlepších slovenských odborníkov na Slovensku, jednoducho pomáhame im stať sa osobnosťami.“ uviedol riaditeĺ súťaže Michael Kováčik.

Aj preto vznikla špeciálna spolupráca s jednou najrenomovanejších charitatívnych organizácií na Slovensku, ktorá už dlhé roky pomáha telesne znevýhodneným. APPA, čiže Asociácia pomoci postihnutým pomáha už od roku 2009 ľuďom z celého Slovenska, deťom, mladým ľuďom i dospelým. Ich poslaním je byť oporou pre telesne znevýhodnených ľudí, predovšetkým s neurologickými a motorickými poruchami pohybového systému, ktorí potrebujú všestrannú pomoc, podporu a poradenstvo, ale aj členom ich rodín. Pomáhajú nielen so zabezpečením liečby, rehabilitácie, zlepšením kvality života, ale aj s poradenstvom, začlenením do spoločnosti a návratom chuti do života. A unikátne spojenie APPA s projektom Miss Slovensko 2023 má až dve dôležité úrovne a aktivity.

Na marcovom sústredení v Komárne sa konal prvý, spoločný workshop s koordinátorkou charitatívnych projektov APPA Barborou Barancovou. Dievčatá, finalistky si z jej prednášky o charite, o tom, ako robiť aktivity správne, zodpovedne a profesionálne, odniesli veľa dôležitých rád a tiež návod na to, ako aj druhých motivovať ku konaniu dobra.

Druhým spoločným projektom a aktivitou, na ktorej budú spolupracovať finalistky Miss Slovensko 2023 je unikátna aplikácia APPkA, ktorú vyvinula APPA. Táto, na Slovensku prvá charitatívna mobilná aplikácia, je absolútna novinka, ktorú si finalistky Miss Slovensko vyskúšajú ako úplne prvé na svete! Od marcového sústredenia  v Komárne, kde dievčatá absolvovali odbornú inštruktáž od odborníčky z APPA, už každý ich krok, športová aktivita – spálené kalórie, budú premenené na finančnú pomoc konkrétnym ľuďom z Klubu APPA, ktorí potrebujú pomôcť s rehabilitáciou, liečbou či so zlepšením životných podmienok. Dievčatá budú monitorovať každý svoj pohyb od marca až do finálového galavečera, ktoré sa uskutoční  24. júna 2023. A to len s jednoduchou pomocou smart hodiniek značky Carneo Prime GTR, v elegantnom striebornom prevedení, ktoré venovala spoločnosť TRUST System a s pomocou spárovaného telefónu s aplikáciou APPkA. Mobilná aplikácia APPkA je bezplatne k stiahnutiu na AppStore a GooglePlay.

Ako spoločne uvádzali viaceré finalistky po stretnutí s APPA: „Je pre nás príjemným prekvapením, že v projekte Miss sa učíme aj také dôležité veci, ako je pomáhať druhým a robiť to správne a na úrovni. Sme vďačné, že sme sa v tomto smere  vďaka APPA veľa naučili.  A to, že budeme môcť s pomocou mobilnej aplikácie robiť osvetu, ukázať to aj všetkým známym a zapojiť aj našich blízkych a priateĺov  a fanúšikov, je pre nás veľmi inšpiratívne.“ 

Foto: Peter Stas  @peter_stas

 

Zdieľajte