Víťazka a finalistky Miss Slovensko 2011 podporili DEŇ NARCISOV

Miss Slovensko 2011 Michaela Ňurciková začína cvičiť v Golem Health Club Eurovea
15. apríla 2011
Víťazky a finalistky Miss Slovensko navštívili autosalón
18. apríla 2011
Miss Slovensko 2011 Michaela Ňurciková začína cvičiť v Golem Health Club Eurovea
15. apríla 2011
Víťazky a finalistky Miss Slovensko navštívili autosalón
18. apríla 2011

Miss Slovensko 2011 Michaela Ňurciková, ale aj ďalšie dievčatá zo súťaže krásy podporili aj tohto roku projekt Ligy proti rakovine – Deň narcisov. Spolu s ďalšími dobrovoľníkmi pripínali a rozdávali 15. apríla narcisy v Bratislave.

Počas Koncertu vďaky na námestí Eurovea bola zároveň v prospech Ligy proti rakovine vydražená večera s Miss Slovensko 2011 Michaelou Ňurcikovou za 100 eur. ,,Som rada, že môžem takouto formou pomôcť a keď ma oslovili, neváhala som ani chvíľku,“ povedala tohtoročná víťazka Miss Slovensko.

Do Dňa narcisov sa v tomto roku zapojilo 667 spoluorganizátorov zastrešujúcich celkovo 16 114 dobrovoľníkov na celom Slovensku, z toho v Bratislave 2 272 a v ostatných mestách a obciach Slovenska 13 842 dobrovoľníkov. Tradícia sa začala ako malá zbierka a za pätnásť rokov sa dostala do povedomia širokej verejnosti.

Finančné príspevky darcov umožnia Lige proti rakovine pokračovať v realizácii programov a projektov pre onkologických pacientov, pôsobiť v oblasti edukácie a prevencie, finančne podporovať klinické a výskumné projekty v rámci celej SR. Medzi konkrétne formy pomoci, ktoré financujú z výnosu Dňa narcisov, patria Centrá pomoci Ligy proti rakovine, Linka pomoci a poradenská služba pre pacientov i zdravú populáciu, ubytovacie zariadenia pre rodičov hospitalizovaných detských onkologických pacientov, rekondično-relaxačné pobyty pre dospelých i detských onkologických pacientov, edukačné a informačné materiály pre širokú verejnosť, vzdelávanie mladej generácie v oblasti prevencie vo forme projektu Onkologická výchova. Nezanedbateľná je aj finančná podpora zdravotníckych a nemocničných zariadení, hospicov i paliatívnych oddelení nemocníc, či podpora klinických a výskumných projektov.

Zdieľajte