Sophia Hrivňáková

Miss Slovensko 2021
Vek: 24
Výška: 179
Jazyky: anglický

Sophia Hrivňáková, doposiaľ najdlhšie úradujúca Miss Slovensko, má 23 rokov a pochádza z krásneho historického mesta – z Banskej Štiavnice. Vyštudovala 5-ročné bilingválne gymnázium v angličtine a svoju lásku k chémii a biológii neskôr pretavila v lásku k makeupu. Profesionálne sa venuje líčeniu a tvorbe reklamného obsahu pre sociálne siete slovenských firiem. Jej najväčším kariérnym snom a cieľom je mať vlastnú značku dekoratívnej kozmetiky. Kedysi sa aktívne venovala tancu, vyučovala moderný tanec aj deti v Banskej Štiavnici a stále sa rada venuje tancu vo svojom voľnom čase. Má veľmi rada chvíle v prírode a váži si čas strávený s rodinou.

Zúčastňuje sa rôznych charitatívnych projektov ako dobrovoľníčka. Počas svojho kraľovania svojou účasťou podporila najväčšiu športovo-charitatívnu udalosť na Slovensku – „Integrácia svieti pre všetky deti rovnako“ a zúčastnila sa módnej prehliadky spojenej s tichou aukciou – The Foundation Night 2023. Vo svojom rodnom meste v Banskej Štiavnici sa počas Štedrého dňa, ako jedna z dobrovoľníčok, podieľala na roznášaní štedrovečernej večere miestnym seniorom, osamelým starším ľuďom a sociálne slabším.  Sophia spravila radosť aj deťom v materskej škole Mierová, ktorým priniesla mikulášske balíčky. Svojou aktivitou by rada pomohla spropagovať nový unikátny projekt – mobilnú aplikáciu APPKA, vďaka ktorému môže každý venovať svoju energiu na dobročinnosť – premeniť energiu vynaloženú pri pohybových aktivitách na finančnú pomoc.

Fotografie: Petra Ficová, Petra Rosič, Gabriela Mendel, Viktória Rydlova, Jana Mišiková, Peter Stas, archívy Miss Slovensko, Mercedes-Benz Prague Fashion Week, Fashion LIVE!

Sophia Hrivňáková

Miss Slovakia 2021
Age: 24
Height: 179
Language: English

Sophia Hrivňáková, the longest-reigning Miss Slovakia, is 23 years old and comes from a beautiful historical town – Banská Štiavnica. She graduated from a 5-year bilingual high school in English and later turned her love for chemistry and biology into love for makeup. She works as a professional makeup artist and content creator for social media of various Slovak companies. Her biggest professional dream and goal is to have her own brand of decorative cosmetics. She used to be an active dancer, taught modern dance to children in Banská Štiavnica and now she still enjoys dancing in her leisure time. She loves being out in nature and cherishes spending time with her family.

She participates in various charity projects as a volunteer. During her reign, she supported the largest sports and charity event in Slovakia – „Integration shines for all children equally“ and took part in a fashion show combined with a silent auction – The Foundation Night 2023. In her hometown, Banská Štiavnica, she participated in a beautiful Christmas charity project for two years. During Christmas Eve, as one of the volunteers, she was involved in the Christmas Meal Delivery to local seniors, lonely elderly people and people from lower socioeconomic backgrounds. Sophia also made the children at the Mierová kindergarten happy by bringing them presents on St. Nicholas Day. She actively visits a home for the elderly in Banská Štiavnica and she has also recently become involved in cooperation with the Association for Assistance to the Physically Handicapped – APPA, which helps physically handicapped children and adults. With her activity she would like to help promote a new unique project – the mobile application APPKA, thanks to which everyone can devote their energy to charity – convert the energy spent on physical activities into financial aid.

Photographer: Petra Ficová, Petra Rosič, Gabriela Mendel, Viktória Rydlova, Jana Mišiková, Peter Stas, archívy Miss Slovensko, Mercedes-Benz Prague Fashion Week, Fashion LIVE!

Zdieľajte