testtttt

  tetovanieplastická operáciažiadne

  Sem prosím vložte fotografiu portrétu (tvár).
  Maximálna veľkosť obrázka je do 2MB. Odporúčaný formát JPG alebo PNG.

  Sem prosím vložte fotografiu celej postavy.
  Maximálna veľkosť obrázka je do 2MB. Odporúčaný formát JPG alebo PNG.

  Sem prosím vložte fotografiu z profilu.
  Maximálna veľkosť obrázka je do 2MB. Odporúčaný formát JPG alebo PNG.

  Vyplnením a odoslaním webového prihlasovacieho formulára súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov v informačnom systéme spoločnosti LGM, s.r.o., Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava, IČO: 44 964 692 (ďalej len „Prevádzkovateľ“) pre účely uplatňovania práv a plnenia povinností, ktoré vyplývajú z prihlásenia sa do súťaže MISS SLOVENSKO 2020.Prečítala som si celý dokument o ochrane osobných údajov - OU-MISS-SLOVENSKO-2020 (PDF).


  Zdieľajte