Miss Slovensko 2020

Photographer: Gabriela Kováčik Mendelová, Berta Švarc, Natália Toporková, Jakub Gulyás, Petra Ficová

 

https://www.facebook.com/leila.novoberdaliu

https://www.instagram.com/leona_novoberdaliu/?hl=sk

Leona Novoberdaliu

Miss Slovensko 2020
Vek: 24
Výška: 173
Jazyky: anglický a francúzsky

V súčasnosti pracujem ako Advisor to the Board v jednej z najuznávanejších finančných inštitúcií na Slovensku. Titul BSc v odbore politická ekonómia som ukončila na King’s College London v roku 2019 a moje ďalšie kroky ma priviedli späť do Londýna, kde som získala v roku 2021 titul MSc z University College London (8. najlepšia univerzita na svete), kde boli mojim zameraním rozvoj a financovanie infraštruktúry. Po práci trávim voľný čas športom, čítaním alebo jógou. V minulosti som pôsobila ako dobrovoľníčka v Červenom kríži a v Klube Detskej Nádeje. V týchto iniciatívach plánujem pokračovať aj v budúcnosti.

Už v novembri 2021 sa zúčastním celosvetovej súťaže @missworld (Finále 16. decembra v Portoriku). Touto formou Vám chcem priblížiť projekt, ktorý pripravujem konkrétne v kategórii @missworld_beautywithapurpose . Problematike energetickej efektívnosti sa aktívne venujem v mojom študentskom aj pracovnom živote a preto som vytvorila projekt práve v tejto oblasti, s cieľom zvrátiť klimatickú zmenu. Riaditeľke Základnej školy s materskou školou pre deti a študentov so sluchovým postihnutím v Bratislave som predstavila myšlienku implementácie solárnych panelov (ktoré šetria energiu, znižujú emisie a šetria peniaze) a prišla som so špeciálnou možnosťou financovania, ktorá by neobmedzila rozpočet školy (pretože potrebná suma bude splácaná iba z dosiahnutých úspor energie). Dnešným dňom, 1. októbra, spúšťam finančnú zbierku na inštaláciu týchto fotovoltických panelov. Každé vyzbierané euro pomôže skrátiť dobu splácania pôžičky, ktorá je v súčasnej dobe 9 rokov (1 616 EUR = – 1 rok splácania). Čím je doba splatnosti pôžičky kratšia, tým skôr môže škola získať do svojho rozpočtu viac ako 1 616 EUR ročne.

Mojím prianím je, aby sa tento pilotný projekt stal replikovateľným riešením, ktoré pomôže Slovensku dosiahnuť jeho ciele v oblasti klimatickej neutrality a vzdelávať budúce generácie o zmene klímy a potenciálnych hrozbách, ktoré predstavuje.

Prosím prispejte a podporte dobrú vec
https://www.startlab.sk/projekty/2360-actnow-slovakia-fotovoltaicke-panely-pre-zs-drotarska/
https://www.instagram.com/leona_novoberdaliu/channel/?hl=sk

Photographer: Gabriela Kováčik Mendelová, Berta Švarc, Natália Toporková, Jakub Gulyás, Petra Ficová

 

https://www.facebook.com/leila.novoberdaliu

https://www.instagram.com/leona_novoberdaliu/?hl=sk

Leona Novoberdaliu

Miss Slovakia 2020
Age: 24
Height: 173
Language: English and French

I currently work as an Advisor to the Board in one of the most reputable financial institutions in Slovakia. I graduated with a BSc in Political Economy from King’s College London in 2019 and my next steps brought me back to London, where I received an MSc degree from University College London in 2021 (8th best university in the world), where my focus was primarily on infrastructure development and financing. After work, I spend my free time doing sports, reading or yoga. In the past, I worked as a volunteer at the Red Cross and at the Children’s Hope Association.

I am taking part in the @missworld contest in November 2021 (Final on December 16th in Puerto Rico). In this way, I want to introduce to you my project @missworld_beautywithapurpose, which aims to reverse climate change with respect to energy efficiency. I presented the idea of implementing solar panels (which save energy, reduce emissions and save money) to the principal of the Elementary school with a kindergarten for children and students with hearing impairment in Bratislava and I came up with a special financing option that would be more economical. Today, October 1st, I´m starting my personal fundraising for the installation of these photovoltaic panels. Each collected euro will help to shorten the loan repayment period which is currently 9 years (€ 1,616 = – 1 year of repayment).

Please donate and support a good cause
https://www.startlab.sk/projekty/2360-actnow-slovakia-fotovoltaicke-panely-pre-zs-drotarska/
https://www.instagram.com/leona_novoberdaliu/channel/?hl=sk

Zdieľajte