Kontakty


Fakturačná a korešpondenčná adresa:
LGM, s.r.o.
Tomášikova 30C
(5. poschodie)
821 01 Bratislava
Slovensko

IČO: 44 964 692
IČ DPH: SK2022901463


Máte otázky?

ks.mgl@oksnevolsssim

Telefón

001 55 802 2 124+